Monday, May 04, 2009

GIT - usunięcie plików omyłkowo dodanych do repozytorium

Czasami przez omyłkę lub błąd w pliku .gitignore do repozytorium dodana może zostać dość spora liczba plików, których byśmy tam nie chcieli. W moim przypadku w repozytorium znajdowała się dość spora liczba plików *.class. Poniżej podaję prosty sposób na rozwiązanie takiego problemu:


find . -name *.class -print0 | xargs -0 `git rm`

No comments: