Monday, May 04, 2009

Git - domyślny plik gitignore

W przypadku kiedy pracujemy lub tworzymy wiele projektów, które wersjonujemy systemem GIT, konieczne jest wielokrotne tworzenie pliku .gitignore, w którym zawarte są reguły dotyczące plików które mają być ignorowane (ewentualnie reguły te wprowadzić można w pliku (.git/info/exclude). Jest to dość uciążliwe, na szczęście możemy zdefiniować domyślny plik gitignore dla wszystkich projektów z jakimi pracujemy. Magiczna linijka kodu która to ustawi znajduje się poniżej:


git config --global core.excludesfile ~/.gitignore


Uwagi: domyślny plik .gitignore znajduje się w katalogu domowym (nic jednak nie stoi na przeszkodze, aby umieścić go gdzie indziej)

No comments: