Monday, March 02, 2009

Wieloagentowa Architektura Rozproszonego Systemu Przetwarzania Zadań z Dynamicznym Równoważeniem Obciążeń

M Stanek-Wieloagentowa Architektura Rozproszonego Systemu Przetwarzania Zadan z Dynamicznym Rownowazeniem O...

No comments: