Thursday, July 10, 2008

Instalacja Ruby on Rails 2.1 pod Ubuntu 8.04

Informacje zaczerpnięte są ze strony "Installing Ruby & Rails on Ubuntu 8.04 Hardy Heron", ale jednocześnie starałem się je uzupełnić o rozwiązania problemów na jakie można trafić w trakcie instalacji (dodane elementy starałem się wyróżniać kolorem czerwonym).

Krok 1:
Instalacja pakietów podstawowych


sudo apt-get install ruby irb ri rdoc ruby1.8-dev
libzlib-ruby libyaml-ruby libreadline-ruby libncurses-ruby libcurses-ruby libruby
libruby-extras libfcgi-ruby1.8 build-essential libopenssl-ruby libdbm-ruby libdbi-ruby
libdbd-sqlite3-ruby sqlite3 libsqlite3-dev libsqlite3-ruby libxml-ruby libxml2-dev
ruby rubygems


Krok 2:
Instalacja najnowszej wersji gem


sudo gem update --system


Może się zdażyć, że pojawi się komunikat następującej treści:

uninitialized constant Gem::GemRunner

Rozwiązanie można znaleźć na tej stronie, ale ponieważ jest krótkie pozwoliłem sobie je zamieścić poniżej:

sudo gedit /usr/bin/gem

A następnie przed linią:

require 'rubygems'

Dodajemy:

require 'rubygems/gem_runner'


3. Krok
Dalsza aktualizacja gema:

gem install rubygems-update
sudo update_rubygems


4. Krok
Instalacja railsa

sudo gem install rails


To zainstaluje nam najnowszą wersję railsa. Gdybyśmy chcieli zainstalować również wcześniejszą wersję należy wywołać następującą komendę (zainstaluje ona railsa w wersji 2.0.2)

sudo gem install rails -v 2.0.2


5. Krok
Instalacja bazy danych i narzędzi pomocniczych

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libdbd-mysql-ruby mysql-query-browser mysql-admin


6. Krok
Instalacja gema mysql

sudo gem install mysql


W przypadku problemów z isntalacją warto przeczytać tego posta.

6. Krok
Instalacja dodatkowych przydatnych gemow:


sudo gem install mongrel sqlite3-ruby capistrano mini_magick mislav-will_paginate

No comments: