Friday, June 27, 2008

Problem z zależnościami rubygems w ubuntu 8.04

Korzystając z nowego railsa 2.1 w ubuntu 8.04 możemy natknąć się na następujący problem


/usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/locator.rb:91:in `add': wrong number of arguments (2 for 1) (ArgumentError)
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/locator.rb:91:in `plugins'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:63:in `locate_plugins'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:62:in `map'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:62:in `locate_plugins'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:27:in `all_plugins'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:22:in `plugins'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/rails/plugin/loader.rb:45:in `add_plugin_load_paths'
from /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.1.0/lib/initializer.rb:235:in `add_plugin_load_paths'


Występuje on w momencie kiedy dodamy do pliku konfiguracyjnego informację wiążącą naszą aplikację z konkretnymi gemami (i to o dziwo nie wszystkimi bo will_paginate działa prawidłowo) np.:


config.gem 'mini_magick', :version => '~>1.2.3'


Googlując za rozwiązaniem udało mi się znaleźć witrynę http://rails.lighthouseapp.com/projects/8994/tickets/293-gem-dependencies-broken-in-2-1-0, gdzie z opisu w kolejnych postach można wywnioskować, że usunięcie pakietu rubygems i zainstalowanie go ze źródeł powinno pomóc. Niestety w moim przypadku nie dało to oczekiwanego rezultatu.

No comments: